دوره VIP درآمد بیش از حد از اینستاگرام

دوره VIP درآمد بیش از حد از اینستاگرام

Product information

قیمت کل دوره

4,000,000 تومان

Description

سرفصل‌های دوره:

- ایده پست جذاب
- ایده استوری جذاب
- رشد پیج اورگانیک
- تبلیغات بلاگری و عمومی
- فروش بیش‌ازحد
- بلاگری پایه
- بلاگری پیشرفته
- فن بیان، اعتمادبه‌نفس، رفع خجولی
- برندسازی در اینستاگرام

دوره VIP درآمد بیش از حد از اینستاگرام

ذهن ثروت ساز در اینستاگرام - ساخت پیج استاندارد

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش جامع ساخت پست های جذاب و قالب محتوا

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش جامع فعالیت در استوری، لایو، igtv و افزایش فالوور ارگانیک

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش جامع تبلیغات ارزان در اینستاگرام

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش جامع تبلیغات ارزان در اینستاگرام قسمت دوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش جامع فروش بیش از حد در اینستاگرام قسمت اول

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش جامع فروش بیش از حد در اینستاگرام قسمت دوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بلاگری پایه

تکنیک های بلاگری پایه 1

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۲

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۳

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۴

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۵

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۶

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۷

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۸

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

فن بیان، اعتماد و رفع خجولی

مقدمه

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

خجولی گری

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

فوبیای شبکه های اجتماعی

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

رهایی از خجولی در شبکه های اجتماعی

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

رهایی از ترس

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

اعتماد به نفس

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

پررویی

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

فن بیان شیوا

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بلاگری پیشرفته

بخش 1

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش 2

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش 3

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش 4

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

برندسازی در اینستاگرام

بخش اول

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش دوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش سوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش چهارم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش پنجم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش اینشات (هدیه)

قسمت اول

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت دوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت سوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت چهارم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت پنجم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت ششم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت هفتم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت هشتم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت نهم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت دهم (آیفون)

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

پیوست های دوره

لیست پیج های عمومی و بلاگری برای تبلیغات

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.