سمینار بزرگ «گیوتین»

سمینار بزرگ «گیوتین»

Product information

خرید بلیطظرفیت به اتمام رسید.
امیدواریم در سمینار های بعدی پذیرای حضور شما باشیم.
اتمام فروش

Description

سمینار راس ساعت 10 شروع میشه و درها بسته میشه. لطفا حتما حتما 1ساعت قبل از شروع سمینار در محل حضور داشته باشید.