کارگاه تخصصی اینستاگرام سالن‌های زیبایی

کارگاه تخصصی اینستاگرام سالن‌های زیبایی

Product information

خرید بلیطDescription

- تشکیل گروه های گیوتین

- آموزش تخصصی تولید محتوای سالن های زیبایی

- آموزش تخصصی استوری سالن های زیبایی

- آموزش تخصصی تبلیغات سالن های زیبایی

- همفکری و ایده پردازی سالن های زیبایی